Podnikatelské dovednosti

Schopnost asertivního chování, kreativita nebo osobnost týmového hráče – to jsou příklady tzv. soft skills – měkkých, respektive podnikatelských dovedností, které se v dnešním světě stávají velmi žádaným artiklem. Důvodem je skutečnost, že se lidé s vysokým stupněm rozvinutosti měkkých dovedností zpravidla dokáží na okolní svět dívat jinýma očima. Dokáží si všímat příležitostí okolo sebe, aktivně hledají příležitosti, dokáží komunikovat s ostatními, odhadnout, co se v nich odehrává. Jsou zdrojem nových nápadů, mají rozvinutou fantazii, kterou dokáží využívat. Často představují „maják“, který ukazuje ostatním cestu. Zároveň jsou tito lidé zdravě sebevědomí a snaží se prodat to, co umí. Jsou to lidé, kteří jsou podnikaví a dokáží se úspěšně vypořádat s požadavky dnešní doby.

Měkké dovednosti vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás. Přispívají ke spokojenému životu, odlišují podnikavé a úspěšné členy naší společnosti od těch ostatních. Nezáleží přitom, zda jsou tyto dovednosti uplatňovány přímo v podnikání nebo v jakékoliv jiné oblasti studijních, pracovních, nebo i soukromých aktivit.

Do určité míry jsou nám všem naděleny do vínku. Někomu více, někomu méně. Dobrá zpráva ale je, že drtivá většina z nich se dá trénovat. Na jejich osvojení a rozvíjení tak může každý z nás pracovat. Je zde ale malé „ALE“. Díky tomu, že dané dovednosti vycházejí z našich osobností, je jejich trénink zpravidla během na dlouhou trať. Proto je potřeba začít co nejdříve, ideálně od dětství.

Zatímco v zahraničí se tento trend již dávno promítl do vzdělávacích programů a významnou roli při rozvoji daných vlastností sehrávají školy, v ČR se tyto aktivity dostávají do popředí až v posledních letech. S pojmy klíčových kompetencí, což jsou de facto měkké, neboli podnikatelské, dovednosti pracuje Rámcový vzdělávací program i na něj navázané Školní vzdělávací programy. Chybí ale nástroje, které by je pedagogům pomohly prakticky přenášet do výuky.

To všechno byly úvahy stojící na počátku projektu Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření specifického vzdělávacího programu zaměřeného na posilování podnikatelských dovedností u dětí. Uceleného, ale přitom variabilního programu, který by v sobě spojil teoretické vědomosti toho nejdůležitějšího z teorie měkkých dovedností a atraktivní prvek hry. Nástroje, který budou moci pedagogové ve Zlínském kraji využívat při obohacení výuky a který jim může být i další inspirací.

V rámci projektu proto byly připraveny výukové materiály, které jsou volně k dispozici (po registraci) na těchto stránkách všem zájemcům z řad škol působících ve Zlínském kraji. Ve své podstatě program obsahuje tu samou náplň, jakou mají semináře pro manažerské vzdělávání. Na rozdíl od nich je ale zpracován tak, aby bylo srozumitelné a atraktivní pro děti. Na děti tak čeká Lev Bruncvík, který děti postupně seznámí s jednotlivými tématy a technikami, které se za nimi skrývají a který jim pomůže získat stejné vlastnosti, jako má on sám:

Podnikatelské dovednosti

 

Účelem této sekce stránek je vytvořit informační zdroj, který doplňuje problematiku témat zpracovaných v rámci projektu. Zdroj, kde na jednom místě pedagog nalezne články a odborné publikace, které může využít při svém hlubším seznamování s danou problematikou. Zdroj je postupně doplňován, jak o články, tak i o literaturu, která se k daným tématům váže.

Věříme, že zde naleznete spoustu informací a inspirace.