Vůdcovství, přesvědčování

VůdcovstvíVůdcovství, neboli leadership, může být definováno jako proces sociálního vlivu, jehož prostřednictvím je člověk schopen zajistit si pomoc a podporu druhých k dosažení společného úkolu.

Druhou definicí, kterou je možné využít, je definice Alana Keitha: "Vůdcovství spočívá ve vytváření cest pro lidi s cílem dosažení něčeho neobvyklého."

Vůdcovské schopnosti napomáhají vytvářet vize a zaujetí pro věc, podporují důvěru a motivaci spolupracovníků a usnadňují případné změny. Vůdčí schopnosti jsou například schopnost pomoci druhým zvýšit jejich výkonnost, efektivně druhé hodnotit, motivovat.

S tím jsou úzce spojeny dovednosti, jako je plánování, organizování, delegování úkolů, motivace, podpory, hodnocení a kontroly. Tyto dovednosti představují základní rámec pro další práce na výstupech projektu, některé z nich pak byly vyčleněny jako speciální okruhy.

Kategorie Vůdcovství, přesvědčování v sobě pro účely projektu zahrnuje rozvoj síly osobnosti s orientací na výsledek, schopnost stanovit a představit jasnou vizi a cíle, umění dávat prostor pro chyby, umění motivace, hodnocení a kontroly. K tomu všemu se ještě  přidává myšlení "out of box" a vstřícnost k experimentům.