Týmová práce

Týmová práceTýmovou práci lze chápat jako efektivní formu organizace lidské práce. Slovo tým znamená v původním staroanglickém termínu "spřežení, potah", nebo také "sportovní mužstvo". Důležitým jednotícím prvkem je skutečnost, že složky týmu působí jako celek.

Pro všechny případy lidské práce existují tři hlavní druhy týmů, které je možné přiblížit na následujících příkladech:

První typ týmu lze přirovnat k týmu štafety, ve které má každý atlet přidělen svůj pevný úsek, na kterém běží úplně sám bez pomoci ostatních a který nesmí dokonce ani přeběhnout.

Druhým typem týmu je fotbalový nebo hokejový tým. Také v tomto týmu mají všichni členové týmu pevně určené místo. Ale úroveň součinnosti spolupráce je nepochybně vyšší než v předchozím typu týmu.

Třetí typ týmu je tým typu plážového volejbalu, jehož členové se "vykrývají", přizpůsobují se přednostem a slabinám svých spoluhráčů a oba umí všechno potřebné z abecedy plážového volejbalu. Tento typ týmů je ze všech nejsilnější, a proto mu bude věnována zvýšená pozornost v průběhu příprav výstupů projektu.

Na podporu schopností týmové práce dětí bude brán zřetel zejména v rámci jednotlivých aktivit.