Plánování a flexibilita

PlánováníPlánování představuje jednak systematické a výhledové stanovení cílů, prostředků a opatření, ale zejména také cest k dosažení daného cíle v určitém časovém horizontu. Základem plánování je rozhodovací proces, jehož hlavní části jsou cíle, strategie, plány a kontrola.

Cíl je konečný stav, ke kterému směřují aktivity. Strategie udávají dlouhodobý směr chování podniku za účelem splnění daných cílů.

Na základě strategického plánu jsou rozpracovány dílčí plány podle organizačních jednotek i v kratším časovém horizontu, které jsou vzájemně koordinovány vrcholovým managementem.

Plány jsou nástroje, pomocí kterých se zabezpečuje dosažení cílů a strategií firmy. Kontrola pak slouží k získání zpětné vazby, vyhodnocování plnění daných plánů.

Strategické plánování zahrnuje:

Schopnost analyzovat současný stav – zhodnocení výchozí situace, která umožňuje specifikovat možnosti a schopnosti.

Schopnost analyzovat a učinit prognózu vývoje okolí – zdrojem pro rozhodnutí jsou internet a ostatní média, odborná literatura a statistické údaje o odvětví.

Schopnost stanovit cíle – zpracování prognóz ve variantách např. optimistická, pesimistická, nejpravděpodobnější.