Obchodní dovednosti

Obchodní dovednostiDůležitou skupinou „podnikatelských“ dovedností jsou obchodní dovednosti. Schopnost úspěšně propagovat a prodat své produkty či služby, ale i nápady, projekty či sami sebe. Základní otázkou v rámci tohoto okruhu tedy je: Jak prodávat, aby si to druzí koupili?

Zde je zahrnuto zejména umění klást „správné“ otázky, analyzovat je, vytvářet konkrétní řešení a především brát v úvahu potenciálního zákazníka. Nedílnou součástí je také společensko-podnikatelská etiketa.

Dále je zde potřeba věnovat pozornost tématům jako je příprava na schůzku, případně obchodní jednání (domluvení schůzky telefonicky, osobně, příprava podkladů apod.) a základním krokům obchodního jednání (např. vyjednávat, vést rozhovor, vědět, jak uzavírat obchod).

Důležitým tématem je také navazování prvního kontaktu a vztahu se zákazníkem, umění analýzy situace, znalost typologií zákazníka a jeho potřeb, zajištění péče o zákazníka, řešení reklamací, případně zpracovávání námitek.