O projektu

Loga  poskytovatelů podpory

Projekt Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0025, je realizován v rámci partnerství Centra pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s r. o. a 8. Základní školy Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace.

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na posilování podnikatelských dovedností u žáků 4. – 6. tříd, vytvoření metodiky, proškolení pedagogů a přenos výsledků projektu na další základní školy ve Zlínském kraji.

Výstup projektu:
Vzdělávací program pro 4. – 6. třídu základní školy, tématicky zaměřený na:

1. Rozvoj tvořivosti Lvík Bruncvík
2. Kreativní přístupy
3. Řešení problémů
4. Emoční inteligenci
5. Týmovou práci
6. Vůdcovství
7. Rozhodování
8. Přesvědčování
9. Komunikační dovednosti
10. Základní principy fungování trhu

 

Vytvořený vzdělávací program navazuje na standardní výuku a dále ji rozšiřuje v rámci atraktivních, prakticky využitelných témat. Důraz je při tom kladen zejména na praktické nácviky za využití metody „Learning by doing“.

V rámci projektu jsou vytvářeny metodiky, učební texty, pomůcky, cvičení a prezentace pro zajištění cca 100 hodin výuky. Vzdělávací program je koncipován modulově, což zajišťuje jeho operativnější využitelnost při výuce a lepší přenositelnost na další školy ve Zlínském kraji.