Kreativní přístupy

KreativitaTvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím) je zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního, případně tvůrčí řešení problémů.

Kreativita samotná představuje duševní proces, který využívá schopností pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory.

Důležitým faktem je, že kreativita neznamená pouze vytvoření něčeho zcela nového. Kreativní lidé obvykle vycházejí z již existujících idejí nebo základních principů. Kreativita tak není dar, který má pouze malá část lidí. Důležitější než vrozený talent je spíše motivace a touha tvořit. K tomu je zapotřebí značná sebedůvěra, zkoumavá mysl a schopnost svá řešení prosazovat.

Podle J. P. Guilforda lze rozlišit pět základních složek kreativity, jejichž rozvoj u dětí se předpokládá také v rámci projektu:

Nápaditost - schopnost vytvořit široký proud nápadů.

Pohotovost, bystrost - schopnost modifikovat nápad nebo přeskakovat od jednoho nápadu k druhému.

Originalita - neobvyklost vznikajících nápadů. Tento typ myšlení podporují např. křížovky, slovní a logické hříčky, hlavolamy.

Představivost - vznik nápadů, které nejsou na první pohled zřejmé.

Snaha - kreativita není pouze inspirace, ale i „dřina“. "Pokud se něco nepodaří napoprvé, je potřeba to zkoušet znovu." Jestliže dosavadní nápady nestačí, musíme přijít s jinými, přistoupit k problému z jiné strany. Pokusy o vyřešení problému neznamenají, že budeme postupovat stále stejně, jen zarputileji. Musíme zkoušet jiné a širší cesty vedoucí k cíli (nebo vyjít mimo vychozené cesty).